(2010) National Education Law. Romania

in Official StatementsMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cabinetul ministrului

Legea Educației Naționale. Title V Lifelong Learning, Art.280 (2) states "Lifelong learning means all learning activities carried out by each person throughout life in formal, non-formal and informal training purposes or skills development from a multiple perspective: personal, civic, social or occupational." Article 281 (1) states that "the main goals of lifelong learning are aimed at developing full sustainable development of the individual and society." Article 288 refers to "main tasks in the field of lifelong learning" and at Article 288e includes "non-professional education of adults and the elderly". Titlul V Învăţărea pe tot parcursul vietii. Articolul 280 (2) statele " Educaţia permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieţii în contexte formale, non-formale şi informale, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială sau ocupaţională." Article 281 (1) se referă la " Finalităţile principale ale învăţării pe tot parcursul vieţii vizează dezvoltarea plenară a persoanei şi dezvoltarea durabilă a societăţii." Articolul 288 se referă la "are ca atribuţii principale, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii" și la articolul 288 (e) include "a politicilor în domeniul educaţiei non-profesionale a adulţilor şi vârstnicilor."


București: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cabinetul ministrului, 12 April, 2010, pp. 131.


http://www.upt.ro/pdf/legi/Legea_Educatiei_Nationale_adoptata_Guvern.pdf

Keywords

Lifelong learning, education of adults, non-formal education, elderly

Files to download

  • Legea_Educatiei_Nationale_adoptata_Guvern.pdf

" value="Beyond this site" />
ra >Social media
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources